Zpevněné plochy

Máme bohaté zkušenosti s budováním zpevněných ploch, převážně pojezdných z betonové zámkové dlažby ale není pro nás žádný problém vytvořit chodníky, terénní násypy, opěrné zdi, různé obrubníkové konstrukce, velká i malá parkoviště, asfaltové plochy, odvodnění zpevněných ploch…